Меморіальний будинок-музей народного художника України

Федора Манайла


Меморіальний будинок-музей народного художника України Федора Манайла (1910-1978) відкритий у 1980 році, як відділ Закарпатського обласного краєзнавчого музею, із 2010 року є філією Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая. Це перший меморіальний музей Ужгороду і те, що громадськість міста та державні органи влади, доклали всіх зусиль, щоб музей відкрився, було закономірним.

Постать Федора Манайла для культури Закарпаття є знаковою. Уродженець Мукачівщини став однією з найбільш яскравих фігур українського живопису. Син своєї землі, який прожив разом зі своїм краєм карколомні зміни та перетворення, який ввібрав «з молоком матері» знання карпатської сутності, розумів витоки та цінність унікальної культури краян, зробив все для того, щоб зберегти цю культуру, показати велич та могутність рідних Карпат та народу, що їх населяє, а своєю творчістю започаткував розвиток одного з напрямків закарпатського живопису.

У його творчості неймовірним чином переплелися семантика народної культури та модернізм живописного образотворення. Взявши на озброєння виражальні засоби експресіонізму - промовистий колорит та гіперболізацію форми, прийнявши філософію експресіонізму - переосмислення дійсності через гіпертрофоване авторське «Я», Манайло явив світові світоглядні уявлення верховинців, привідкрив завісу таємниць їх духовного життя, показав збережені в первісному вигляді їх побут та традиції, ввів у свій живопис символізм та конструктив творів народних майстрів. Його твори відкривають для нас минуле, через них ми знаємо лінію, яка з'єднує з пращурами, знаходимо відповіді на питання хто ми є і куди ми йдемо.

Синтез сучасного і архаїчного ми бачимо вже в ранніх творах Ф. Манайла, написаних на першому курсі Празької Вищої художньо-промисловій школі (1928-1934). Власне, саме завдяки навчальній методиці цієї школи художник не тільки отримав всебічні професійні знання у монументальному, декоративно-прикладному мистецтві, живописі та графіці, але й вивів власну формулу творчості. Прага 1930-х років була одним із найбільш прогресивних культурних центрів Європи. Студенти школи відвідували музеї та галереї Мюнхену, Дрездену, Парижу, знайомилися з усіма прогресивними течіями тогочасного європейського мистецтва, навчалися в майстернях видатних чеських митців, які спонукали творити сміливо і новаторсько, розвиватися в руслі культури модернізму і, водночас, наголошували на важливості пошуку власного творчого шляху у контексті своєї національної культури. Федір Манайло під час навчання виявив потужний творчий потенціал і унікальність живописної мови, приймав активну участь у всіх виставках школи, навіть брав на себе їх організацію. Після закінчення навчання та повернення додому відразу долучився до мистецького життя Підкарпатської Русі і за кілька років тогочасна критика вже називала його «третьою (поряд з Й. Бокшаєм та А. Ерделі - Изворин А.) подвижною силою сучасного руського малярства».

Після 1944 року, коли Закарпаття ввійшло до складу Української радянської соціалістичної республіки, Ф. Манайло, як і більшість його колег, змушений був змінити творчий підхід, адже нова влада засуджувала та переслідувала митців, що творили формальними засобами «буржуазного» мистецтва модернізму. Від митців вимагали застосовувати у творчості метод соціалістичного реалізму, створювати реалістичні образи, які б оспівували «щасливе» радянське буття. Федір Манайло звернувся до аполітичного жанру пейзажу, вгамував колір, темперамент і цьому жанру присвятив більше десяти повоєнних років. І тільки після 1961 року, коли в Ужгороді, а потім в Києві (1962) відбулася персональна виставка Манайла «Старе і нове Закарпаття», де художник показав не тільки повоєнні, але й довоєнні твори, радянська влада визнала мистецькі досягнення художника і зменшила тиск. Митець в своїй творчості знову повертається до себе «старого», частково відроджує стилістику, тематику, техніку та емоційність творів 1930-х - сер. 40-х років. Після участі у створенні Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту (1968-1971) у своїх творах Манайло часто звертається до етнографії, фольклору, створює живописні документальні фіксації побуту та свят верховинців, пригадує сторінки історії. Із середини 1960-х до середини 1970-х років Федір Манайло плідно працює в галузі монументального мистецтва, експериментує у графіці, а його діяльність у галузі декоративно-прикладного мистецтва відкрила та зберегла у неповторному Манайлівському відтворенні унікальний вид народної творчості Закарпаття – гравірування декоративних гарбузів.

Художник відійшов у інший світ у 1978 році. Якось відразу виникла ідея створення меморіального музею митця. Інтелігенція краю виявила ініціативу, а діти Федора Манайла, за підтримки працівників Закарпатського краєзнавчого музею, колег із Закарпатського відділення Спілки художників України, місцевих державних та партійних органів, зробили все, щоб не розгубити творчу спадщину художника. Було визначено місце розташування музею (у будинку № 74 по вулиці Горького в Ужгороді, де жив художник тридцять років), впродовж 1978-1979 років була продумана концепція музею, зібрані, описані, зареєстровані експонати: особисті речі митця, архівні документи, велика частина творчого доробку. На початку 1980 року, відповідно до «існуючого положення про створення відділів державних музеїв та на виконання доручення Ради Міністрів УРСР №19002/61 від 24.01.1980» був виданий Наказ №126 Міністерства культури Української РСР від 06.02.1980, про створення меморіального будинку-музею народного художника УРСР Федора Федоровича Манайла, як відділу Закарпатського обласного краєзнавчого музею. У лютому 1980-го року музей привітав перших гостей. Перша експозиція мала чотири експозиційні кімнати з достовірно відтвореними інтер’єрами, зі збереженою атмосферою, у якій жив та творив митець. Члени родини художника були ядром першого колективу музею: завідувачем був син Федора Манайла Іван, науковим співробітником донька Катерина, а наглядачем сестра Федора - Олена Федорівна Мартон.

На початку 1981 року музей був тимчасово закритий на реекспозицію. Були змонтовані вітрини, написані інформаційні стенди, закуплені живописні твори майстра, що поповнили основний фонд і задіяна ще одна експозиційна кімната. У такому вигляді експозиція музею діє з лютого того року (9 лютого 1981 року відбулося урочисте відкриття музею) аж до сьогоднішніх днів. Цього року, відповідно до вимог сучасності, готується проект реекспозиції, який має бути втілений у найближчих роках.

За більш як 39 років роботи (1981-2020) меморіальний будинок-музей Федора Манайла прийняв біля 300 тисяч відвідувачів з України та з-за кордону; працівниками музею прочитано сотні виїзних лекцій для різних категорій населення краю, під час яких експонувалися або компактні виставки графічних творів, або пересувні фото-виставки, або відео-презентації; проведено п’ять ювілейних персональних виставок творів митця в Києві, Ужгороді (3), Мукачеві; зібрано, опрацьовано та обліковано більш як 1,6 тисячі предметів основного фонду та 0,5 тисячі допоміжного фонду; проведені всебічні наукові дослідження, на основі яких написані десятки статей, частина яких опублікована у збірнику (2005); до 100-річчя з дня народження митця виданий альбом «Федір Манайло. Життя і творчість. 1910-1978.» (2010), готується до друку монографія «Федір Манайло». Традиційними стали для музею вечори пам’яті, дні відкритих дверей, проведення дитячих мистецьких конкурсів, майстер-класів, творчих занять для студентів художніх закладів, занять з історії та етнографії для студентів університету. З появою інтернету з’явилася віртуальна аудиторія музею, а після модернізації музею, безумовно, розшириться і реальний потік відвідувачів.

Історією своєї діяльності меморіальний музей Федора Манайла підтвердив важливість та необхідність свого існування. Через призму творчості художника гості музею завжди могли й надалі зможуть відкрити для себе Закарпаття у його самобутності, у щедрій барвистості, у багатстві культури. У творчих одкровеннях митця і сьогоднішній, і майбутній глядач розпізнає і велич самого майстра, який сприяв піднесенню мистецтва українських Карпат на рівень європейського, який зумів у зрозумілих для сучасника образах і формах показати хто ми такі, де ми є і куди ми йдемо. Для кожного наступного покоління цінність творчого спадку художника буде мати все більшу вагу, адже за його творами будуть знайомитись з давнім минулим Закарпаття, з мистецтвом, традиціями та фольклором краян, досліджуватимуть особливості закарпатського живопису, відкриватимуть для себе одну з найбільш яскравих сторінок українського мистецтва.

Вікторія Манайло-Приходько

Завідувач музею

Посилання

Изворин А. "Сучасні руські художники" журнал «Зоря – Hajnal», Ужгород, 1942, №3-4, стор. 387-415.НАШІ ПОСЛУГИ

Відвідання музею

вартість вхідного квитка:

Дорослі 30 грн, для студентів та пенсіонерів 15 грн, для дітей 10 грн.

Відвідання музею

Меморіальна вітальня.

Наукова робота

співпраця з журналістами.

Відвідання музею

Меморіальна майстерня.

Екскурсія по музею.

Вартість екскурсії для однієї групи (15 чол.) 70 грн.

Майстер-класи

з графічних технік.

Проведення виїзних виставок, або камерних виставок у приміщенні музею.

Проведення зустрічей, круглих столів, обговорень, мистецьких вечорів.


НАША ОСОБЛИВІСТЬ

Меморіальний будинок-музей познайомить Вас не тільки із життям та творчістю одного з провідних художників найзахіднішої області України, але й занурить у світ культури, історії Закарпаття з давніх давен до наших днів, відкриє унікальний прогресивний модерний світ живопису Ф. Манайла, в якому широко застосовується символ, експресія кольору, гіпербола, конструктивізм.

Ф. Манайло зумів найбільш глибоко проникнути у дух Закарпаття, живописними засобами акцентував на головному, досяг екзистенційної сутності, вийшов за рамки його маленької Батьківщини, подарував нам можливість через емоцію свого живопису відчути архаїчні вібрації наших ментальних підвалин, осягнути їх фундаментальність, велич та красу.

Знайомство із творчістю Ф. Манайла залишить особливі, хвилюючі враження, збагатить ваші уявлення про світ, про мистецтво, про нашу культуру, залишиться з вами назавжди.


МАГАЗИН МУЗЕЮ

ФЕДІР МАНАЙЛО Життя і творчість

Українська мова.

2010 рік.

Художники родини Манайло.

Угорська та русинська мова

2006 рік.

Золоті сторінки.

Українська мова

2019 рік.

Іван Манайло.

Угорська та русинська мова.

2012 рік.

Манайло Іван.

Угорська та русинська мова.

2007 рік.

Збірник статей.

Про життя і творчість народного художника України Федора Федоровича Манайла. 2007 рік.

Керамічні витвори студентів Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі за мотивами диньок Манайла. Збір коштів для фонду розвитку музею.

Керамічні витвори студентів Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі за мотивами диньок Манайла. Збір коштів для фонду розвитку музею.


ЯК НАС ЗНАЙТИ

Номер телефону:

+380509680087

Електронна адреса:

fond.manailo@gmail.com

Адреса:

88000, Україна, Ужгород, вул. Другетів, 74, 2-й поверх.

Соц. Мережі.:

https://www.facebook.com/fond.manailo/

Веб-сайт:

www.manailomuseum.com